Kalmarröster mall för riksdagsvalet

Om man vill veta hur det kommer gå i nästa riksdagsval ska man kolla opinionen i Kalmar, Karlstad eller Halmstad. De senaste riksdagsvalen har de tre kommunerna haft resultat som legat mycket nära rikets.

Det skriver Statistiska centralbyrån (SCB) som gjort en genomgång av hur väl röstfördelningen i olika kommuner stämmer överens med valresultatet på riksnivå. De tre kommunerna har också andra likheter. De är storleksmässigt ganska lika och i alla är tätorten också länets residensstad.