Anne-Li Fiskesjö nytt länsråd

Länet har fått ett nytt länsråd. Regeringen har utsett förre chefen vid Skogsvårdsstyrelsens region Jönköping och Kronoberg, Anne-Li Fiskesjö, till nytt länsråd vid Länsstyrelsen i Kalmar.

Hon har senast arbetat som länsjägmästare och regionchef inom Skogsvårdsstyrelsen och tidigare haft olika befattningar vid länsstyrelserna i Jönköpings och i Kronobergs län. Anne-Li Fiskesjö har också haft uppdrag inom Miljödepartementet.

Hon efterträder nuvarande länsrådet Ulf Färnhök med start den 1 april.

Länsråd är den högsta chefstjänstemannen på länsstyrelsen - och som kan hoppa in i landshövdingens ställe om det skulle behövas.