Bra att mäta BMI hos barn

Inom Kalmar läns landsting är man idag positiv till beskedet från barnhälsoöverläkarna om att man på sikt ska börja mäta BMI hos alla fyraåringar, för att hitta barn som löper risk att bli feta.

Ann Charlotte Jonsson som arbetar på familjecentralen i Gamleby och är samordnare för vårdutvecklingen inom barnhälsovården i norra Kalmar län säger att man länge diskuterat detta inom landstinget och att man är positiv till såna här mätningar. Vi har ännu inte hittat formera för att börja med det här, och det är ju viktigt att vi har nått att erbjuda dom barn som behöver det - allt från kost- och motionsrådgivning till remisser till dietist eller barnklinikern, säger Anna Charlotte Jonsson. I en BMI-mätning tittar man på förhållandet mellan längd och vikt.