Böter för brott mot vilotidslag

Destination Gotlands vd Sten-Crister Forsberg dömdes idag av Stockholms tingsrätt till 2 000 kronor i böter för brott mot lagen om vilotid.

Därutöver dömdes sju befälhavare vid Destination Gotland för samma brott, men där stannar böterna vid 800 kronor var. Enligt lagen om vilotid ska befälhavaren ombord se till att de ombordanställda har tillräcklig vilotid inskrivet i sina arbetstidscheman. Men så var det inte för de ombordanställda i början av 2004.

Redan under hösten 2003 diskuterades arbetstiderna för de ombordanställda och en ny bemanning testades ombord på färjorna. I rätten erkände Sten-Crister Forsberg att rederiet inte följt lagen. Han hädar dock att han inte känt till detta förrän facket anmält förhållandena till sjöfartsverket. Det var då i mitten av mars 2004. Stockholms tingsrätt anser det utrett att arbetsschemat för de ombordanställda stred mot gällande arbetstidslag. Och dömer därför både Sten-Crister Forsberg, som vd för Destination Gotland, och de sju befälhavaran för brott mot lagen om vilotid.