Ryggmärgsbedövning LexMaria-anmäld

En patient som fick ryggmärgsbedövning i samband med en operation fick långsam hjärtrytm och sjunkande blodtryck när hon skulle vändas. Händelsen har lexMaria-anmälts till Socialstyrelsen och utretts både av kliniken och av den ansvarige narkosläkaren.