Inget rederi vill satsa på Gotland

När anmälningstiden på färjetrafiken på Gotland från 2009 gick ut häromdagen hade inte ett enda rederi lämnat in anbud.

Gotlandsbolaget som just nu bedriver trafiken drog i sista stund tillbaka sitt anbud. Man tycker bland annat att statliga Rikstrafiken kräver färjeturer på tider när efterfrågan från resenärerna är låg.

Nu lär det bli en ny anbudsrunda.  I förlängningen är det inte uteslutet att staten via rikstrafiken kan komma sköta färjetrafiken.