Hälften i drogstudie hade provat knark

Philip Lalander, docent i sociologi vid Högskolan i Kalmar ville tillsammans med sina kollegor ta reda på om unga som går på festival, ravefester eller reser jorden runt verkligen använder så mycket narkotika som medierna ger sken av.

Lalanders grupp sökte upp de unga i deras miljöer - bland annat på förra årets Hultsfredsfestival - och i intervjuerna framkom att hälften hade testat narkotika.

Vanligast var cannabis - och de flesta som provat ansåg att det var ”någonting man skulle ha gjort” och trodde inte att det var något de skulle fortsätta med.