Många samtal till energirådgivare

Att hela årets pengar till konverteringsstödet redan är slut i mars för de som vill byta ut oljeeldningen förvånar inte Kalmars energirådgivare Marie Jönsson.

Hon har sedan i oktober tagit mot tre gånger så många telefonsamtal som normalt, nästan uteslutande från husägare med oljeuppvärmnig.

Totalt har 2 miljarder kronor avsatts till konverteringsbidraget jämt fördelat under 5 år men samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin säger idag till TT att hon nu kommer att föreslå att hela bidraget ska kunna sökas redan i år.