Mjölkpriset sänks efter bojkott

Arla sänker mjölkpriset till bönderna med 4,1 öre per kilo från och med den 1 april. Sänkningen är ändå inte tillräcklig för att täcka hela den förväntade förlusten på 490 miljoner kronor till följd av bojkotten i Mellanöstern.