130 fåglar hittills till analys hos SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt SVA i Uppsala har hittills fått in cirka 130 döda fåglar för analys. Informationschefen Olov Andersson berättar att myndigheten räknar med att upptäcka fler fall av aggressivt fågelinfluensavirus från andra delar av landet.

Olov Andersson säger vidare att vi kan förvänta oss en kulmen på smittan inom en fjortondagarsperiod när flyttfågelsträcken kommer upp från sydväst. Sedan kommer det här att klinga av.

SVA uppmanar människor som påträffar döda fåglar att kontakta veterinärmedicinskt kunnig personal i närområdet för att bedöma om fåglarna ska sändas till SVA för analys. 

SVA lägger ut analyssvar på sin hemsida www.sva.se varje förmiddag. Den som har frågor om fågelinfluensan uppmanas att ringa myndigheternas gemensamma informationsnummer 020-20 20 00.