Chef: "Liten andel kvinnliga anställda beror på brist på omklädningsrum"

Ett av flera stora företag i Kalmar län där kvinnokampen ännu inte haft nån direkt framgång är det norskägda plast- och lyxbåtsföretaget Windy i Västervik, där samtliga 70-talet anställda i produktionen är män.

Jörgen Möller en av de 70-talet män som jobbar i fabriken säger att det förstås vore trevligt om det fanns kvinnor på jobbet och att man ibland diskuterar det på fikarasten. Men vi har inte stött på företaget om det här, säger Jörgen Möller till P4 Kalmar.

Nils-Göran Johansson platschef på fabriken säger att man är intresserad av att få in kvinnor, men att det finns praktiska problem som stoppar det.

- Vi har helt enkelt inte ännu kunnat ordna ett eget omklädningsrum för kvinnorna, säger Nils-Göran Johansson till P4 Kalmar. Men vi jobbar på det säger han.