Loken ska snurra framför stallet

Nu ska det gamla rundlokstallet i Västervik få tillbaka en stor vändskiva framför huset, där lok kan vändas rätt för att kunna köra in i huset.

Länsstyrelsen har beviljat 275.000 kronor till projektet som drivs bland annat av smalspåret i Västervik. Rundlokstallet som har nio portar och är från 1878 och kommer nu åter att kunna nyttjas som tåggarage.