Vanliga influensan tros inte slå hårt

Årets influensa är här, men den ser inte ut att drabba oss i samma utsträckning som förra året. Det spår Claes Söderström, smittskyddsläkare på länssjukhuset i Kalmar.

Förra året rapporterades ett 30-tal konstaterade fall av influensan, men riktigt så många tros det inte bli i år.

Mer än hälften av länets invånare över 65 år, den åldersgrupp som är mest benägen att få influensan, har hittills vaccinerat sig.

Och fortfarande finns vaccin för den som vill vaccinera sig, även om det nu är i absolut sista laget. Vaccinet behöver nämligen tio dagar innan det börjar verka.