Yrkestrafikanter kräver att snön ska bort från vägarna

Flera organisationer inom yrkestrafikanterna kräver nu att Vägverket får mer pengar så att snön kommer bort från vägarna. Nu varnar de för en höjd olycksrisk.

Anledningen till att åkarna, buss- och taxibranschen och fackförbundet Transport nu höjer rösten är att Vägverket just denna nederbördsrika och långa vinter beslutat dra ner på snöröjningen, eftersom de statliga anslagen inte räcker till för att hålla den tidigare nivån.

Enligt det nya regelverket ska det ligga två till tre centimeter snö på de större vägarna innan plogarna lämnar garagen. På mindre vägar ligger gränsen vid fyra till sex centimeter och två centimeters snö i mittsträngen ska trafikanterna finna sig i. Samtidigt har användningen av salt halverats och den tid det tar för att röja en väg har ökats.