15 fåglar från Oskarshamn dog av fågelinfluensa

15 stycken, eller knappt en tredjedel av de döda fåglar som samlats in och skickats till Statens veterinärmedicinska Anstalt SVA från det avspärrade smittskyddsområdet kring kärnkraftsverket i Oskarshamn, har visats sig bära på det fruktade fågelinfluensa viruset.

SVA har fram till idag undersökt 53 insända fåglar från Oskarshamn. Om det här ska betraktas som en hög siffra eller ej är dock ännu oklart.

En av de smittade fåglarna i Oskarshamn var en storskrake. De övriga var viggar. Hittills har totalt 19 fåglar i hela Sverige konstaterats smittade. Dessutom har tre viggar i Oxelösund och en bergand i Karlskrona dött av smittan.

Ytterligare 15 döda fåglar från Oxelösund och fem från Karlskrona har sänts till SVA men besked om dessa kan inte väntas förrän på fredagen.