Bredbandsutbygge går framåt

Etapp 1 i den pågående bredbandsutbyggnaden i Kalmar län är snart klar och nu är det fritt fram att beställa. Leveransen av bredband sker i månadsskiftet augusti/september.

Större delen av länet har redan bredband och nu får ytterligare ungefär 2 500 familjer och företag möjlighet till bredband i bl.a. Västervik, Emmaboda och Nybro.

De som bor nära en telestation kan få upp till 24 Mbit/sek och de som bor mer än 5 km från stationen kan få upp till 0,5 Mbit/sek.

Alla större Internetleverantörerna säljer bredbandstjänster i Kalmar län.