Stödförening går till FN

Föreningen Stulen barndom, en stödförening för tidigare barnnhems-och fosterhemsbarn i Sverige, vänder sig nu till FN:s generalsekreterare Kofi Annan och FN:s organ för mänskliga rättigheter, UNHC, för att få FN att agera mot hur det svenska systemet för omhändertagande av barn fungerar.

Stulen barndom har flera medlemmar i Kalmar län och på hemmaplan kämpar föreningen för att väcka grupptalan mot svenska staten för det lidande många medlemmar utsatts för.

Föreningen anser också att barn fortfarande behandlas illa och kränks av myndigheterna vid omhändertaganden.