Vården ska våga fråga om drickande

Länetsläkare och distriktssköterskor drar sig för att fråga sina patienter om alkoholvanor enligt en undersökning från Folkhälsoinstitutet.

I Kalmar län uppgav 43 procent av läkarna att de alltid eller ofta frågade om alkoholvanorna. Endast procent av distriktssköterskorna svarade ja på samma fråga. Det är den lägsta siffran i hela landet.

Cecilia Birgersson, folkhälsoutvecklare på landstinget i Kalmar län, säger till P4 Kalmar att den främsta orsaken är att läkare inte har tid och att de tror att patienten kan reagera negativt.

Nu vill landstinget, som en del av ett nationellt projekt, få läkare och distriktssköterskor i primärvården att våga ställa fler frågor kring drickande. Kurser kommer att hållas under hösten och våren.