Mörker om kalmarchefer

I Kalmar kommer nu kritik för bristande insyn när det gäller de senaste fyra chefstillsättningarna i kommunen. En rekryteringsfirma har skött rekryteringarna. Inte ens ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om motkandidaternas kvalifikationer före tillsättningen.

Det kommunalråd som ansvarar för personalfrågorna Bertil Dahl talar i Baromtern om bristfällig demokrati.

-Vid en viss tidpunkt borde offentlighet inträda, men tyvärr har jag en majoritet emot mig säger Bertil Dahl