Fågeldöden har minskat

Den mystiska fågeldöd som de senaste åren drabbat stora delar av ostkusten verkar ha klingat av.

Fågeldöden, bland främst gråtrutar, var som störst 2002. Fåglarna drabbades av förlamning som först började i benen och spred sig till vingmusklerna vilket gjode att fåglarna tillslutblev utmärglade och dog. Men antalet döda fåglar har minskat och efter att 11 län har inventerat och lämnat in uppgifter till Statens veterinärmedicinska anstalt så verkar situationen i stort sett normal.

Vad som orsakat dödligheten är fortfarande en gåta och vad det är som gjort att sjukdomen nu verkar ha lagt sig är också ett mysterium.