Flera småbränder i länet

Vid lunchtid på tisdagen fick brandkåren i Kalmar bekämpa glödbrand i spånsuganläggningen på trävaruföretaget Tvärskog Timber i Tvärskog.

Spånet antändes av gnistor och företagets sprinkleranläggning gick igång, men brandmännen fann fler glödhärdar när delar av anläggningen monterats ner.

Även på andra håll var räddningstjänsten sysselsatt under tisdagen. Räddningstjänsten i Borgholm fick släcka en brand på en åker mellan Ormöga och Bredsättra, också det vid lunchtid.

Omkring 300 kvadratmeter brändes av på grund av gnistbildning från en skördemaskin.