Skogsbrand utanför Gamleby igen

En skogsbrand startade i närheten av Brånestad sydväst om Gamleby på onsdagsförmiddagen. Spridningen stoppades vid ett lövskogsbälte på gränsen till ett barrskogsområde. Släckningsarbetet beräknas pågå hela natten.

Ett 20-tal brandmän och befäl deltar i släckningsarbetet under eftermiddagen och brandflyget har varit uppe för att kontrollera att det inte brinner på fler ställen runt Gamleby. Det har brunnit flera gånger i samma trakter tidigare i sommar.