Salmonellasmitta - två gårdar avspärrade

Salmonella har konstaterats i en nötdjursbesättning i Vassmolösa, en och en halv mil söder om Kalmar. En besättning av svin på en av gårdarna intill har också visat sig bära på smittan och en människa har smittats av sjukdomen, det meddelar Jordbruksverket.

Om det rör sig om samma typ av salmonella i alla tre fallen är ännu inte klarlagt. Båda gårdarna är spärrade och smittläget utreds av Länsstyrelsen i Kalmar på uppdrag av Jordbruksverket.

Kontroller av näraliggande gårdar kan också bli aktuellt, i fall man delar betesmark för djuren.

Leif Dahlgren, länsveterinär i Kalmar, vill tona ner riskerna för salmonellan. Avspärrningarna av gårdarna är till för att inte sprida smittan till andra gårdar och det är sällsynt att salmonellasmitta når ut till livsmedelskedjan. Och även om salmonellasmittat kött skulle råka komma ut i affärerna så dör viruset vid ordentlig tillagning av köttet.