Vattennivåer under normalt

Grundvattennivåerna är just nu under det normala i nästan hela Kalmar län. Under den senaste månaden har nivåerna sjunkit med 10-50 centimeter vilket är något mer än normalt.

Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökningar, bör brunnsinnehavare som tidigare har haft problem med grundvattentillgången vara försiktiga med stora vattenuttag.