Växande vildsvinsstam ska stoppas

Nu ska åtgärder vidtas för att hejda den ökande vildsvinspopulationen som bland annat har en negativ inverkan på jordbruket.

Regeringen beslutade idag att ge Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av vildsvinsförvaltningen och lämna förslag på åtgärder.

Idag skjuts mer än 20 000 vildsvin varje år, men regeringen anser att det inte räcker med omfattande möjligheter till jakt. Det måste också finnas strategier på det lokala-och regionala planet, där jägare, markägare och jordbrukare ska arbeta tillsammans.