Båtregister på gång

Registreringsplikt för fritidsbåtar, som är kortare än tolv meter och mindre än fyra meter breda, kan återinföras och det kan också komma att krävas behörighet för att få köra vissa större och snabba fritidsbåtar.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning mot bakgrund av att svenskarnas båtintresse växer och att båtlivet är en av de största folkrörelserna i Sverige. Allt fler har dessutom snabba båtar som ställer högre krav på kunskaper hos förarna för att undvika olyckor.

Syftet med en registrering är att skapa bättre förutsättningar för att identifiera fritidsbåtar - det finns inga planer på att införa någon beskattning.

Utredningen ska vara klar senast 1 mars 2007.