Anmälda brott minskar i länet

Det totala antalet anmälningar om brott till polisen i Kalmar län sjönk med 14 procent i år, jämfört med första halvåret 2005. I antal blir det 1.700 brott färre än förra året.

Det är framförallt den vanligaste typen av brott som minskar, som stölder och misshandel.

Sven-Erik Karlsson, polisintendent i Kalmar, tror att minskningen av anmälningarna beror på att polisen inriktat sig på att stoppa just misshandel och stölder. Bland annat genom att begränsa möjligheterna för dom individer som är kända av polisen för att utföra sådana typer av brott.

Samtidigt poängterar Sven-Erik Karlsson att man bör vara försiktig och inte dra för stora slutsatser av sifforna.

- Vi vet att det finns ett mörkertal och att vissa inte anmäler brott till polisen, säger han till P4 Kalmar. Hur stort mörkertalet är och hur mycket det påverkar, det vet vi däremot inte.