RÅ avstår - Fritz överklagar

Riksåklagaren, RÅ, kommer inte att överklaga domen mot 18-åringen som dömts för mordet på Abbas Rezai i Högsby. Det betyder att RÅ inte ansöker om prövningstillstånd i Högsta Domstolen, HD.

18-åringen, som begick brottet när han var 17 år gammal, dömdes i Hovrätten till fyra års sluten ungdomsvård och därefter utvisning ur landet.

RÅ anser att det är ett straff enligt lagen. Dessutom hänvisar Riksåklagaren till 18-åringens ungdom och det men han, bland annat genom sin starka familjeanknytning till Sverige, förorsakas genom att han utvisas från riket på livstid efter avtjänat straff.

Kammaråklagare Kjell Yngvesson i Kalmar och Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg ville överklaga till HD och se ett längre fängelsestraff för 18-åringen.

Kjell Yngvesson accepterar ändå RÅ:s beslut och säger till P4 Kalmar att han tycker att beslutet är rimligt, däremot beklagar han att sanningen om mordet kanske aldrig kommer fram.

Advokat Elisabeth Fritz, som företräder Abbas Rezais mamma, har överklagat, men det är oklart om HD beviljar prövningstillstånd.