Klamydiasmittan minskar

Antalet personer som smittas med klamydia minskar. Den stadiga ökningen de senaste tio åren ser ut att kunna vända och minskningen är kraftig i Kalmar län.

Under första halvåret i år minskade antalet smittade med mer än 25 procent jämfört med samma period förra året. Hittills har 328 personer smittats i länet i år och minskningen är störst i mars och juni månad, då hälften så många fall anmäldes som förra året.

Länets smittskyddsläkare, Claes Söderström, säger till P4 Kalmar att siffrorna kan vända efter sommaren, men att det är glädjande att antalet klamydiafall inte längre ökar.

I landet är minskningen inte lika stor, sju procent. Unga män är den grupp där klamydia sjunkit mest enligt Smittskyddsinstitutet.