Läkare lockas med mer ledigt

I Nybro och Emmaboda ska läkare rekryteras med en ny arbetstidsmodell som ger läkarna lite längre ledigheter.  När man annonserar ut de fyra vakanta läkartjänsterna erbjuder man möjligheten att jobba i ett så kallat 3-3-system, tre dagar jobb och på det tre lediga dagar.

Systemet blir något dyrare för landstinget, men å andra sidan  hoppas man att äntligen uppnå bättre kontinuitet på läkarsidan i Nybro och Emmaboda. Det skriver Baromtern idag.

Bland läkarna är denna arbetstidsmodell inte prövad i Kalmar län, däremot i vissa landsitng uppåt i landet.