Kris för sportfisket i Emån

I Emån nappar det sällan numera. Det är kris för sportfisket. Vattenflödet i ån är extremt litet och vid Emsfors kraftstation finns brister med dammluckorna som gör att laxtrappan blivit torrlagd. Fliseryds sportfiskeklubb har dålig beläggning i stugorna vid sin fiskecamp och föreningens ordförande Rolf Rosenqvist beräknar att bara 26 laxar tagit sig upp i ån detta år, jämfört med drygt 1.200 i början av 90-talet.