Ännu ingen samlingslokal för Libanondrabbade

Kalmar kommun har beslutat att ännu så länge inte öppna en samlingslokal för stöd- och hjälpinsatser åt dom Kalmarfamiljer som har varit - eller har anhöriga - i Libanon.

Enligt Räddningstjänsten tyder dom senaste uppgifterna på att omkring 15 till 20 personer från Kalmar är kvar i Libanon.