Hårda tag mot bidragsfusk gav resultat

Försäkringskassans hårdare tag mot bidragsfusket verkar ge resultat. I Kalmar län räknar man i år med att göra fler anmälningar och framförallt få fler fällande domar.

Christina Bergström-Johnsson är ansvarig för misstänkta brott på försäkringskassan i Kalmar län. Hon säger till P4 Kalmar att man numera räknar med fällande domar i 80 till 90 procent av fallen. Tidigare har bara cirka hälften av anmälningarna lett till fällande dom.

Det här beror främst på ett större samarbete mellan Försäkringskassan, polis och åklagare. Dessutom har Försäkringskassan numera egna utredare.

Christina Bergström-Johnson säger även att handläggare blivit bättre på att upptäcka bedrägerier och att allmänheten tipsar mer vid misstänkt fusk.