Ofarliga alger till ytan längs kusten

Det har dykt upp gula alger i vattnet vid länets kust - bland annat vid stränderna på östra Öland och utmed flera stränder i Kalmar. Men det handlar inte om giftalger, enligt högskolans expert.

Cathrine Legrand, docent i marinekologi vid Högskolan i Kalmar tror att det rör sig om ofarliga kiselalger - som när vinden bytte riktning förra veckan ryckts loss från havsbotten och kommit upp till ytan. Men algerna är ofarliga och det går att bada utan risk.