Ont om brandmän och materiel när flera skogsbränder bekämpades

Räddningstjänsterna i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås fick arbeta hårt med totalt sju bränder i går. Och det var svårt att hinna med allt arbete, bemanningen räckte inte och det saknades också materiel på sina håll.

Sten Axelsson som var utryckningsledare vid den största branden som startade vid tretiden utanför Möckhult säger till Sveriges Radio Kalmar att det hade varit bra att vara fem-sex man extra. Dessutom hade man kunnat arbeta snabbare med mer slang, strålrör och grenrör och liknande.

Ett område på ungefär åtta hektar brann och det tog några timmar innan man fick kontroll över branden. Från början var de fem man men fick sedan assistens av sju till från deltidsbrandkåren i Kristdala. I området pågår eftersläckning just nu med hjälp av markägarna Sveaskog.

Räddningstjänsten i Högsby fick ta hand om en brand vid Nybygget mellan Högsby och Fågelfors, vid Gökhults gård utanflr Fliseryd i Mönsterås kommun upptäcktes en brand i ett tidigt skede och kunde släckas ganska snabbt. I Misterhults skärgård arbetade Simpervarps räddningstjänst med släckningsarbete.

En brand i närheten av Baggetorpskvarn fick allmänheten ta hand om eftersom det inte fanns några brandmän att skicka. Men de frivilliga klarade inte av det enligt Oskarshamnstidningen och senare tvingades man omdisponera och begära förstärkning från Västervik.

Orsaken till bränderna skulle kunna vara blixtnedslag som legat och pyrt.