Centrallager förser räddningstjänsten med extrautrustning

Dom senaste dagarnas bränder har gjort att det har gått åt mycket material för brandkårerna i länet för att släcka eldarna.
Men det finns en plan för vad kårerna ska göra om slangar och annan utrustning tar slut.

I länet finns det ett centralt lager, där alla kårer kan hämta grejjer om en stor brand skulle inträffa.
Lagret ligger i Högsby och har byggts upp det senaste året, efter den ökade brandrisken efter stormen Gudrun.

Liknande lager finns också i grannlänen, bland annat i Kronoberg.
I Oskarshamn finns dessutom ett ledningsfordon, en buss som används för att kommunicera vid en större händelse, som kan utnyttjas av kårerna från hela länet.