Trött på att inget görs för Östersjön

Förbjud båtarnas latrintömning i havet - ja det är en av flera åtgärder som Miljöpartiets Jessica Lundgren från Torsås föreslår i sitt handlingsprogram för att förbättra Östersjömiljön.

Lundgren kandiderar till riksdagen och hon är less på att så få insatser verkligen görs för Östersjön.

Jessica Lundgren vill minska övergödningen genom fosfatförbud i disk- och tvättmedel, fortsatt höjd skatt på konstgödsel och ökad odling av ekologisk mat.

Hon vill också se ett förbud mot latrintömning i havet från båttoaletter, då det idag släpps ut mycket kiss och bajs i havet som bidrar till övergödningen.

För att även minska giftspridningen vill Lundgren att båtbottentvättar ska anläggas vid småbåtshamnar, detta för att båtägarna inte ska behöva måla båtarna med giftiga färger.

Åtgärder mot flygens utsläpp och bättre förutsättningar för det småskaliga fisket, är också något som Lundgren lyfter upp i sin handlingsplan.

Och hon tror på sina förslag, även om hon inte förankrat alla med resten av miljöpartiet ännu.