Brandövervakningen med flyg hotas

Framtiden för den ideella brandövervakningen, från luften sett, är oviss. De ideella piloterna får idag ersättning av Länsstyrelsen för bensinen, men de pengarna är slut och hur flygningarna ska ersättas nästa år, är alltså fortfarande oklart.

De senaste veckorna har det varit många skogsbränder i länet men skadorna har varit begränsade, tack vare att bränderna upptäckts i tid av de ideella piloterna.

Om det är god sikt kan brandflyget upptäcka en skogsbrand på sex mils avstånd. Ju tidigare en skogsbrand upptäcks, desto mindre blir kommunernas kostnader för släckningsarbetet.

Uppdraget är helt ideellt och i gengäld får piloterna flygerfarenheten och ersättning för flygomkostnaderna från Länsstyrelsen. Pengar som staten har betalat ut för att skogarna efter stormen Gudrun ska bevakas i två år.

Men när man nu suger på den karamellen för sista sommaren är det oklart hur brandflyget ska finansieras nästa år, inte ens Henrik Svensson som är beredskapshandläggare på länsstyrelsen har svar på den frågan.

På LRF, lantbrukarnas riksförbund, Sydost, jobbar man aktivt för att få behålla brandflyget och då med målet att hitta en varaktig lösning.