Bönder får skörda träda

I dag har EU-kommissionen beslutat att tillåta att grödan på mark som ligger i träda också får skördas. Foder från sån areal får dock inte säljas.

Beslutet gäller jordbrukare i vissa torkdrabbade områden i södra Sverige under 2006 - totalt 15 län däribland Kalmar län. Många lantbrukare på Öland och på fastlandet har väntat länge på besked om att få skörda trädan eftersom vallen till vinterfoder väntas ge mindre skördar än normalt. Sen den 15 juni är det tillåtet att låta djur beta på trädan. Normalt får träda inte skördas eller användas som bete förrän tidigast den 1 september.