Skogskoncernen Södra går bra

Halvårsbokslutet visar en halv miljard i ökad omsättning.
Att ta hand om stormvirket har kostat mindre än Södra räknat med och enligt koncernledningen har personalen arbetat extra hårt sen stormen Gudrun.
Koncernledningen skriver att organisationens prestationsnivå idag är på väsentligt högre höjder än vad som var fallet innan stormarbetet.