Förnyelsebart bränsle i höst

I augusti kommer Statoil att blanda in RME, raps metyl ester,  som tillverkas av rapsolja, i det mesta av den diesel som säljs hos företaget i Kalmar län.

Enligt Statoil kommer 46 miljoner liter diesel per år att ersättas med det förnyelsebara bränslet RME i hela landet, vilket beräknas minska utsläppen av koldioxid med 115.000 ton.