Skriver till regeringen om föräldralön

Mönsterås kommun vill ha större frihet att själva och i samråd med föräldrarna utforma barnomsorgen i kommunen. Till exempel vill man, att föräldrar som vill stanna hemma längre med sina barn, ska få en slags föräldralön.

Kommunen har skickat in en skrivelse till regeringen där de tar stöd av Europarådets konvention om kommunalt självstyre och med hjälp av det som argument hoppas de på att få ett positivt svar där andra kommuner fått avslag.