Få kvinnor leder länets bolag

Kunskapen har ökat kring jämställdhet i länet. Men fortfarande är det bara 9 % som är kvinnor i aktiebolagens styrelser i Kalmar län. Det visar en rapport från organisationen Kvinnor i Norden.

De har undersökt länets samtliga aktiebolag. Charlotte Sandell, har varit projektledare, hon upplever att den största anledningen till den dåliga jämställdheten är traditioner.Många av intervjupersonerna, både män och kvinnor, upplevde förutom traditioner att likhetsprincipen spelar in mycket. Det vill säga att män väljer män inom sina egna nätverk. Dessutom eftersöktes förändringar i dom strukturer som finns i näringslivet med bland annat omöjliga arbetstider för föräldrar. Vad ska man då göra för att få en bättre jämställdhet i näringslivet? Det pratas mycket om kvotering men nästan alla intervjupersoner i undersökningen tycker inte att kvotering är ett alternativ. Kvinnor i Norden, som gjort undersökningen, är en ideell organisation som jobbar med att stödja kvinnor som driver företag.