Fint väder, blåst och regn kan försämra tv-bild

Sedan nedsläckningen av det analoga tv-nätet började har det visat sig att digital-tv inte är helt problemfritt. T ex kan fint väder bli ett problem när länet går över till den nya tekniken.

Dessutom har det visat sig att trädens löv kan störa signalerna och försämra bilden. Blåst och regn stör också signalerna berättar Lennart Ivarsson, informationschef på Teracom som håller i digitaliseringen.

Hur det blir i länet märks den sjätte november när det analoga nätet släcks ned här.