Jordbruksverkets regler besvärliga för bönderna

Produktionsplatsnummer, så kallade SE-nummer, har man för att i händelse av till exempel BSE-smitta kunna spåra var den uppstått.
Men spridda betesmarker, som man ofta har i småland, innebär flera SE-nummer. Bönderna måste alltså föra flera journaler, ibland upp emot 20 stycken, för samma djur.

Per Åke Svensson, ordförande för LRF sydost, säger till P4 Kalmar att det innebär onödigt merarbete eftersom Jordbruksverket redan har uppgifterna i andra register.

LRF Sydost har sökt en gemensam dispens eftersom dom vet att många bönder har samma problem.
Men det gick inte jordbruksverket med på, så nu uppmanar LRF att bönderna söker enskilda dispenser för att sätta press på jordbruksverket.