Nedfrysning kan ersätta djupförvar

En tysk forskare har nu kommit på en lösning för att snabbt oskadliggöra det högradioaktiva avfallet som produceras vid bland annat de svenska kärnkraftverken. Enligt professor Claus Rolf vid universitet i Bochum så kan man frysa ner avfallet till ultralåga temperaturer och på så vis klara av processen inom en mansålder istället för hundra tusentals år.

I dag planerar man i Sverige för ett slutförvar som ska lagra avfallet inkapslat i bergrum 100 000 år innan radioaktiviteten klingat av till ofarliga strålningsnivåer.

Fred Karlsson som är säkerhetsforskare på SKB, svensk kärnbränslehantering, som planerar för det svenska slutförvaret i bland annat Oskarshamn, säger till P4 Kalmar att de här uppgifterna är nya för SKB men att de naturligtvis kommer att följa forskningen. Om metoden är praktiskt genomförbar återstår att se.