Får pengar - om de förstår betydelsen

Bara de förståndshandikappade som går på daglig verksamhet, och som anses förstå pengars betydelse, får den lilla summa pengar som Mörbylånga kommun betalar ut som en slags lön.
- Fel, tycker Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna.

Göran Stridsberg är rättsombud i Föreningen för föreningen FUB och tycker att Mörbylånga kommuns sätt att dela ut pengarna är fel och mycket väl kan bli en sak för Diskrimineringsombudsmannen.

Enligt Mörbylånga kommuns socialchef Tommy Nygren är det inte är ett krav att en kommun ska betala ut ersättningen - men ska nu se över reglerna.

Idag är det bara två berörda personer i Mörbylånga kommun som inte får ersättningen.