FUB upprörs över Mörbylångaregler

Bara de förståndshandikappade som går på daglig verksamhet som anses förstå pengars betydelse får den lilla summa pengar som Mörbylånga kommun betalar ut som en slags lön. Göran Stridsberg är rättsombud i Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) och tycker att Mörbylånga kommuns sätt att dela ut pengarna är fel och mycket väl kan bli en sak för diskrimineringsombudsmannen.

Enligt Mörbylånga kommuns socialchef Tommy Nyberg är det inte ett krav att en kommun ska betala ut ersättningen och att om någon enskild är missnöjd, så kan de vända sig till kommunen för att diskutera frågan.

Idag är det bara två berörda personer i Mörbylånga kommun som inte får ersättningen.