Algerna utblommade i Östersjön för i år

Algblomningen i Östersjön verkar vara över för i år. Den senaste veckan har bara mycket lite algansamlingar observerats. Orsaken är att det nu inte finns så mycket fosfor kvar i Östersjöns vatten som algblomningen uppstår av.