"Känslor i fokus viktigt efter stroke"

Rehabiliteringen av strokepatienter behöver bli bättre - det är politikerna eniga om. Men strokeföreningen i Kalmar län säger att det inte bara är fler sjukgymnaster som behövs. Istället krävs en värdigare mer långsiktig rehabilitering där fokus inte bara ligger på det praktiska, utan också på känslor.

Bo-Gustaf Swebelius är psykolog och ledde ett framgångsrikt vårdföretag när han drabbades av stroke för två år sedan.

Med sin bakgrund kunde han rehabilitera sig själv. Men han skulle vilja att andra patienter fick mer hjälp att klara av de känslomässiga sviterna av en stroke. Till en början kan en person som drabbats av stroke känna sig väligt ensam och osäker på sin egen förmåga. Symtom som man märker först efter ett tag kan till exempel vara trötthet och svårighet att behärska sina känslor.